Clubgegevens

sporthallenzuid

Correspondentieadres

Sporthallen Zuid FC Plein’83
Relatienummer KNVB : BBDB223
Oostakkerstraat 12
1066HP Amsterdam
Tel: 06-50675301
E-mail: info@plein83.nl

Accomodatie

Sporthallen Zuid
Burgerweeshuispad 54
1076EP Amsterdam
Tel: 020-2517700

Klik hier voor de routebeschrijving.

Bankgegevens m.b.t. betalingen contributies

Rekeningnummer: ABN Amro 54.89.45.977
Vermeld je naam, team en seizoen 2014/2015