Beleid & Missie

Doel

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de zaalvoetbalsport in verenigingsverband.

Beleid

Zaalvoetbalvereniging Plein’83 is een vereniging waarbij ieder individu, jong en oud, welkom is om op zijn of haar niveau de zaalvoetbalsport te beoefenen, waarbij het plezier centraal staat.Naast plezier en recreatie, streven wij er ook naar dat de selectieteams die in de hogere klassen uitkomen presteren. Wij willen dat de leden, hun familie en vrienden zich thuis voelen bij Plein’83.

Missie

FC Plein’83 wil het voetballen op ieders niveau toegankelijk maken en in sportief opzicht een bevorderende rol vervullen. Dit wordt mede bereikt door de contributie zo laag mogelijk te houden. De eigen identiteit en verworven plek in de Amsterdamse samenleving en vaak ook daarbuiten zijn belangrijke pijlers waar de vereniging haar continuïteit aan ontleent. De vrijwilligers verbonden aan Plein’83 herkennen zich in het sociale gezicht van de vereniging.